Geoparky

Geopark predstavuje územie obsahujúce jedno, alebo viac miest vedeckej dôležitosti nielen z geologického aspektu, ale aj z hľadiska jeho archeologickej, ekonomickej alebo kultúrnej osobitosti európskeho významu.

Vyšlo nové číslo odborného časopisu o baníctve a bansko-historickom dedičstve – Montanrevue
21. DECEMBRA 2020

Vyšlo nové číslo odborného časopisu o baníctve a bansko-historickom dedičstve – Montanrevue
16. OKTÓBRA 2020

Dňa 11. septembra sa poradný orgán ministra životného prostredia „Medzirezortná komisia Siete geoparkov SR“ uzniesol na prijatí Geoparku Malé Karpaty do Siete geoparkov SR a oficiálnom udelení dekrétu „Geopark Slovenskej republiky“.
12. OKTÓBRA 2020

Banské štôlne v Ľubietovej skrývajú svetový unikát
28. SEPTEMBRA 2020

 

Z finančných prostriedkov Environmentálneho fondu, Programu obnovy dediny 2020 bola v katastrálnom území obce Štiavnické Bane vybudovaná nová náučno-turistická trasa Banskoštiavnického geoparku “ŠB-01 Farárova hôrka – Richňava”…
10. SEPTEMBRA 2020

Krst knihy KVETY BANÍ – minerály stredoslovenskej banskej oblasti
10. SEPTEMBRA 2020

UNESCO schválilo vymenovanie 15 nových globálnych geoparkov
13. JÚLA 2020

Vyšlo nové číslo odborného časopisu o baníctve a bansko-historickom dedičstve – Montanrevue
13. JÚLA 2020

Pezinský Permoník
11. JÚNA 2020

Vyšiel nový magazín Európskej siete geoparkov (č. 17)
8. JÚNA 2020

Vyšlo nové číslo odborného časopisu o baníctve a bansko-historickom dedičstve – Montanrevue
2. JÚNA 2020

Vyšiel nový newsletter Globálnej siete geoparkov (č. 3/2019)
25. Máj 2020

Európska sieť geoparkov oslavuje 20 rokov 
7. APRÍLA 2020

Vyšiel nový magazín Európskej siete geoparkov
7. APRÍLA 2020

Všetky pracoviská SAŽP sú od 17. marca pre verejnosť uzavreté 
17. MARCA 2020

Vyšlo nové číslo odborného časopisu o baníctve a bansko-historickom dedičstve – Montanrevue
31. JANUÁRA 2020

Enviromagazín č.6/2019 – Učíme sa aj v geoparkoch našich susedov
23. JANUÁRA 2020

Vyšiel nový newsletter Globálnej siete geoparkov (č. 1,2/2019)
13. NOVEMBRA 2019

Študijná cesta v geoparkoch Českej republike a Poľsku
12. NOVEMBRA 2019

Boli zverejnené informačné letáky a plagáty geoparkov Slovenskej republiky
11. OKTÓBRA 2019

Vyšiel nový newsletter Európskej siete geoparkov (č. 15/2019)
2. OKTÓBRA 2019

Vybrané náučné chodníky geoparkov Slovenskej republiky
2. OKTÓBRA 2019

Informácia o plnení aktualizácie Koncepcie geoparkov SR
22. AUGUSTA 2019

Týždeň európskych geoparkov na Slovensku 2019
2. AUGUSTA 2019

Vyšlo nové číslo odborného časopisu o baníctve a bansko-historickom dedičstve – Montanrevue
31. JÚLA 2019

Spravodaj SAŽP – Týždeň európskych geoparkov
29. JÚLA 2019

Enviromagazín č.3/2019 – SAŽP podporila Týždeň európskych geoparkov na Slovensku
22. JÚLA 2019

Vyšiel nový newsletter Európskej siete geoparkov (č. 14/2019)
3. JÚLA 2019

Pri príležitosti Týždňa európskych geoparkov bude v Novohrad-Nógrád geoparku vedená pešia túra 26. mája 2019
23. MÁJA 2019

Vyšlo nové číslo odborného časopisu o baníctve a bansko-historickom dedičstve – Montanrevue
23. MÁJA 2019

Príbeh Banskej Štiavnice
16. APRÍLA 2019

Kontakty:

Ministerstvo životného prostredia SR

MŽP SR – Sekcia geológie a prírodných zdrojov
Nám. Ľ Štúra 1, 812 35 Bratislava

Slovenská agentúra životného prostredia

SAŽP – Odbor starostlivosti o vidiecke životné prostredie
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica