Geoparks

Geopark is a territory including one or more places of the scientific importance not only from the geological aspect, but also from the perspective of its archaeological, economic or cultural rarities of the European importance.

Vyšlo nové číslo odborného časopisu o baníctve a bansko-historickom dedičstve – Montanrevue
16. OKTÓBRA 2020

Dňa 11. septembra sa poradný orgán ministra životného prostredia „Medzirezortná komisia Siete geoparkov SR“ uzniesol na prijatí Geoparku Malé Karpaty do Siete geoparkov SR a oficiálnom udelení dekrétu „Geopark Slovenskej republiky“.
12. OKTÓBRA 2020

Banské štôlne v Ľubietovej skrývajú svetový unikát
28. SEPTEMBRA 2020

Z finančných prostriedkov Environmentálneho fondu, Programu obnovy dediny 2020 bola v katastrálnom území obce Štiavnické Bane vybudovaná nová náučno-turistická trasa Banskoštiavnického geoparku “ŠB-01 Farárova hôrka – Richňava”…
10. SEPTEMBRA 2020

Krst knihy KVETY BANÍ – minerály stredoslovenskej banskej oblasti
10. SEPTEMBRA 2020

UNESCO schválilo vymenovanie 15 nových globálnych geoparkov
13. JÚLA 2020

Vyšlo nové číslo odborného časopisu o baníctve a bansko-historickom dedičstve – Montanrevue
13. JÚLA 2020

Pezinský Permoník
11. JÚNA 2020

Vyšiel nový magazín Európskej siete geoparkov (č. 17)
8. JÚNA 2020

Vyšlo nové číslo odborného časopisu o baníctve a bansko-historickom dedičstve – Montanrevue
2. JÚNA 2020

Vyšiel nový newsletter Globálnej siete geoparkov (č. 3/2019)
25. Máj 2020

Európska sieť geoparkov oslavuje 20 rokov 
7. APRÍLA 2020

Vyšiel nový magazín Európskej siete geoparkov
7. APRÍLA 2020

Všetky pracoviská SAŽP sú od 17. marca pre verejnosť uzavreté 
17. MARCA 2020

Vyšlo nové číslo odborného časopisu o baníctve a bansko-historickom dedičstve – Montanrevue
31. JANUÁRA 2020

Enviromagazín č.6/2019 – Učíme sa aj v geoparkoch našich susedov
23. JANUÁRA 2020

The new newsletter of the Global Geoparks Network (No. 1,2/2019) was published
13. NOVEMBER 2019

Study trip to geoparks in the Czech Republic and Poland
12. NOVEMBER 2019

Information leaflets and posters of Slovak geoparks were published
11. OCTOBER 2019

The new newsletter of the EUROPE Geoparks Network (No. 15/2018) was published
2. OCTOBER 2019

Selected nature trails of geopark of Slovak geoparks
2. OCTOBER 2019

Information on implementation of the Updated Concept of Geoparks in Slovakia
22. AUGUST 2019

Week of European Geoparks 2019
2. AUGUST 2019

New issue of the professional journal about mining and mining and historical heritage – Montanrevue was published
31. JULY 2019

Reporter of the Slovak Enviroment agency – Week of European Geoparks
29. JULY 2019

Enviromagazin no.3/2019 – The SAZP supported the European Geoparks Week in Slovakia
22. JULY 2019

The new newsletter of the EUROPE Geoparks Network (No. 14/2018) was published
3. JULY 2019

New issue of the professional journal about mining and mining and historical heritage – Montanrevue was published
23. MAY 2019

Story of Banska Stiavnica
16. APRIL 2019

The new newsletter of the Global Geoparks Network (No. 3/2018) was published
11. APRIL 2019

The new newsletter of the EUROPE Geoparks Network (No. 13/2018) was published
24. JANUAR 2019

New issue of the professional journal about mining and mining and historical heritage – Montanrevue was published
14. JANUARY 2019

NEW UNESCO Global Geoparks in 2018 (video)
20. DECEMBER 2018

The new newsletter of the Global Geoparks Network (No. 2/2018) was published
20. DECEMBER 2018

New issue of the professional journal about mining and mining and historical heritage – Montanrevue was published
13. SEPTEMBER 2018

European Geoparks Week in Slovakia 2018
27. JUNE 2018

Contacts:

Ministry of Environment of the Slovak Republic

MŽP SR – Section of Geology and Natural Resources
Nám. Ľ Štúra 1, 812 35 Bratislava

Slovak Environment Agency

SAŽP – Department of Rural Environmental Care
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica