Náučno-turistická trasa ŠB-01 Farárova hôrka – Richňava

Z finančných prostriedkov Environmentálneho fondu, Programu obnovy dediny 2020 bola v katastrálnom území obce Štiavnické Bane vybudovaná nová náučno-turistická trasa Banskoštiavnického geoparku “ŠB-01 Farárova hôrka – Richňava”, približujúca svojim návštevníkom informácie z oblasti geológie (hodrušsko-štiavnická hrasť, lakolit andezitového porfýru typu Myšia hora, vnútorná stavba intrúzie Myšia hora, intrúzia pyroxénického andezitového porfýru na Gumanine a pyroxénický andezitový porfýr – ložná intrúzia v priestore Skalky), montanistiky (šachta Roveň) a ekológie (zásahy banskej činnosti do pôvodného reliéfu krajiny). Náučno-turistickú trasu obohacuje zastavenie s dvomi foto-panoramatickými modulmi s pohľadom na vrch Tanád a Hornú Roveň, ako aj majestátne Sitno s priľahlými horizontmi.