Enviromagazín

Home / Enviromagazín

Odborno – náučný časopis o životnom prostredí Enviromagazín sa tematikou geoparkov zaoberá od ich začiatkov na Slovensku.

Tu je prehľad všetkých článkov súvisiacich s danou témou:

č. 6/2019: Učíme sa aj v geoparkoch našich susedov

č. 4/2018: Týždeň Európskych geoparkov sme oslávili aj na Slovensku

č. 3/2017: Týždeň Európskych geoparkov v Novohrad-Nógrád geoparku

č. 1/2017: Aktuality Siete geoparkov SR a ako správne vybudovať náučný chodník

č. 5/2016: Séria článkov o aktualitách a aktivitách v slovenských geoparkoch»

č. 5/2016: Najväčší náučný chodník na Slovensku

č. 4/2015: Obnovený náučný chodník Staré mesto (Glanzenberg)

č. 2/2015: Prírodný skvost vedľa metropoly

č. 1/2015: Geoparky ako jedna z produktových skupín cestovného ruchu Slovenska

č. 1/2015: Slovenská geoparková “trojka”

č. 1/2014: Doplatí Novohradský geopark na nezáujem kompetentných?

č. 4/2013: Objavovanie hodnôt a zveľaďovanie environmentu obcí Novohradu

č. 4/2013: Svetový geopark po stranách najnižšieho rozvodia medzi Dunajom a Tisou

č. 3/2013: Týždeň Novohrad – Nógrád geoparku pritiahol pozornosť

č. 1/2013: Vláda SR hodnotila realizáciu Koncepcie rozvoja geoparkov v SR

č. 3/2012: Oslava biodiverzity vo Fiľakove

č. 2/2011: Týždeň európskych geoparkov v geoparku Novohrad-Nógrád

č. 5/2010: Tajomstvo úspechu ostrova Lesvos

č. 5/2010: Geoparky majú 10 rokov

č. 2/2010: Chránené územia, geoparky a geoturizmus

č. 2/2010: Geoparky – prirodzená cesta vpred

č. 2/2010: Geopark Langkawi – prvý geopark v Juhovýchodnej Ázii

č. 2/2010: Novohradský geopark – projekt medzinárodného významu

č. 2/2010: Geotopy Banskoštiavnického geoparku

č. 2/2010: Banskoštiavnický geopark – príležitosť na prezentáciu jedinečných hodnôt

č. 2/2010: Banskobystrický geopark – cieľové miesto v „srdci Slovenska“

č. 2/2010: Geoparky – nástroj podpory regionálneho rozvoja a integrovanej starostlivosti o krajinu

č. 2/2010: Geoparky Slovenska

č. 6/2008: Koncepciu geoparkov SR schválila vláda

č. 6/2008: Ako sa stať úspešným geoparkom

č. 6/2008: Neogénny vulkanizmus na území Slovenska

č. 6/2008: Etapy vývoja štiavnického stratovulkánu (poster)

č. 5/2008: Mladý alkalický bazaltový vulkanizmus na Slovensku

č. MČ/2007: Geopark nová iniciatíva ochrany a prezentácie územia

č. 5/2006: Geoparky – nová iniciatíva aj u nás

č. 5/2006: Prvý slovenský geopark