Európska sieť geoparkov

Home / Európska sieť geoparkov

Európska sieť geoparkov vznikla v roku 2000, pričom jej zakladajúcimi členmi boli štyri geoparky: z Francúzska, Veľkej Británie, Nemecka a Španielska. Hlavným cieľom siete je zaistiť udržateľný rozvoj geoparkov využívaním geologického dedičstva daného územia, najmä prostredníctvom ochrany geologickej diverzity a vzdelávania, rozvoja geoturistiky, ako aj presadzovania spoločných záujmov na medzinárodnej úrovni. To všetko s holistickým prístupom k ochrane prírodného a kultúrneho dedičstva Zeme.

K februáru  2022 má EGN 94 členov z 28 európskych krajín.

Web stránky európskej siete: www.europeangeoparks.org

Mapka členov EGN: