Ako sa stať úspešným geoparkom

Home / Ako sa stať úspešným geoparkom

Počas mojej letnej dovolenky v roku 2008 som mala možnosť navštíviť jeden z najstarších geoparkov v Európe – Petrified Forest na gréckom ostrove Lesvos.

Ostrov Lesvos nachádzajúci sa v severovýchodnej časti Egejského mora patrí medzi najväčšie grécke ostrovy. Na jeho západnej časti môžme nájsť unikátne stopy po vulkanickej činnosti, ktorá sa tu odohrala pred 20 miliónmi rokov. Počas nej sa vytvorilo niekoľko sopiek v strede ostrova. Vulkanickou aktivitou sa do ovzdušia dostalo obrovské množstvo lávy, popola a iných látok, ktoré pokryli obrovské územie. Následné ťažké dažde nasýtené popolom vytvorili obrovské bahenné prúdy pyroklastického materiálu, ktoré sa pohybovali z východu na západ s veľkou rýchlosťou a pohltili stromy hustého subtropického lesa. Pyroklastický materiál nepriedušne pokryl rastlinstvo, čím zabránil prístupu vzduchu a následná intenzívna hydrotermálna cirkulácia tekutín bohatých na kremík spôsobila ich perfektnú petrifikáciu. Tak vznikol tzv. Skamenený les (The Petrified Forest), v ktorom bolo do súčasnosti odkrytých obrovské množstvo neporušených vzrastlých kmeňov stromov aj s ich koreňovým systémom dokazujúc, že tieto stromy „skameneli“ v svojej pôvodnej stojatej polohe. Okrem stromov sa tu dokonale zachovalo aj ovocie, listy a semená.

Vďaka obrovskej ekologickej, geologickej a paleontologickej hodnote bola táto oblasť prehlásená v roku 1984 za chránenú prírodnú pamiatku. V roku 1994 bolo v mestečku Sigri založené Múzeum prírodnej histórie skameneného lesa na Lesvose (the Museum of Natural History of the Petrified Forest of Lesvos). Grécko bolo spoluzakladajúcim členom Európskej siete geoparkov (the European Geopark Network – EGN) a v roku 2004 bol tento geopark prijatý na zoznam Svetovej siete geoparkov organizácie UNESCO (Global Geopark Network – GGN).

Celková filozofia geoparku bola postavená na myšlienke prezentovať udalosti, ktoré sa odohrali v jednej geologickej epoche – miocéne (treťohory, pred cca 24 miliónmi rokov) aj keď na ostrove je možné nájsť aj iné geologické javy, či udalosti. Geopark pozostáva z nasledovných lokalít:

– Múzeum prírodnej histórie skameneného lesa na Lesbose;

– prírodné parky vo voľnej prírode: Skamenený les, Plaka, Sigri, Skamniouda a malý ostrov Nisiopi.

Medzi jednotlivými parkami boli vytvorené značené turistické chodníky.

Ako prvý krok pre pochopenie javov geoparku sa odporúča navštíviť múzeum. Múzeum zaberá plochu 1597 m2 a skladá sa zo stálej expozície, priestorov pre príležitostné výstavy, knižnice, laboratórií, audiovizuálnych viacúčelových priestorov, kaviarne, obchodíku so suvenírmi a špeciálneho ubytovacieho zariadenia pre vedcov a študentov.

Prvá výstavná miestnosť „Paleobotany – Petrified Forest“ predstavuje evolúciu života rastlinstva na Zemi od výskytu prvých jednobunkových organizmov pred 3,5 miliardami rokov až po rozkvitnuté rastlinstvo a vytvorenie skameneného lesa. Flóra skameneného lesa je tu zastúpená fosíliami viac ako 40 rozličných drevín, ako napríklad palmy, škoricovník, rododendron, citrusy, buk, dub, orech, jelša, hrab, tis, borovica, cyprus, či impozantné sekvoje. Skamenené kmene stromov, vetvy, vetvičky, impozantné skamenené listy, odtlačky listov, ovocie a korene sú vystavené pre veľkoplošným ilustrovaným vyobrazením jednotlivých rastlinných druhov. Táto hala predstavuje aj prvé dôkazy existencie zvierat, ktoré žili v skamenenom lese – o.i. čeľustnú kosť vymretého treťohorného chobotnatca, predchodcu slona.

V druhej hale pod názvom „Vývoj Egejského mora“ sú predstavené rôzne geologické úkazy a procesy súvisiace s vytvorením skameneného lesa a všeobecnou históriou brehu Egejského mora po dobu predchádzajúcich 20 miliónov rokov. Medzi hlavné témy patrí pohyb litosférických dosiek v oblasti, oddelenie africkej litosféry a vývoj vulkanickej aktivity v oblasti. Sú tu vystavené modely vulkanických hornín a stratigrafia vulkanických produktov, paleo – geografická rekonštrukcia vývoja oblasti od morského Tithiosu až po pevninský Aegis a vytvorenie gréckeho ostrova Archipelago. Súčasťou expozície sú aj seizmografy, ktoré neustále zaznamenávajú seizmickú aktivitu v oblasti.

V areáli múzea sú aj laboratóriá kompletne vybavené na štúdium a výskum, takže múzeum je zároveň významným centrom komplexného geologického výskumu v Grécku. V priestoroch múzea sa uskutočňujú rôzne príležitostné výstavy fotografií a iných umeleckých diel.

Múzeum je hostiteľom medzinárodných konferencií a sympózií, kultúrnych podujatí, seminárov a filmových premietaní. Má spracované rôzne výchovno – vzdelávacie programy, ktoré priťahujú žiakov a študentov nielen z Lesbosu, ale aj z celého Grécka a zo zahraničia, hlavne mimo letnej sezóny.

V rámci výskumných programov spolupracuje múzeum s ďalšími organizáciami – múzeami, univerzitami a výskumnými pracoviskami v Grécku a v zahraničí.

Za pozornosť stojí aj múzejná kaviarnička – okrem vynikajúcej gréckej kávy frappé si tu návštevník môže okrem suvenírov a umeleckých predmetov vybrať zo širokej škály regionálnych produktov – typické grécke sladkosti, olivový olej, výrobky z medu a olív, bylinkové čaje, ouzo, či retsina. Múzeum spravuje sieť miestnych podnikateľov, ktorí spolupracujú s geoparkom v rôznych oblastiach – nielen vo výrobe suvenírov a typických miestnych produktov, ale aj v oblasti ubytovania, stravovania. Na základe týchto aktivít výrazne vzrástol turizmus v západnej časti Lesbosu a vznikli nové pracovné miesta prepojené na geoturizmus.

Jedinečným zážitkom je návšteva priamo v teréne – v Parku Petrified Forest. Keď sa ho rozhodnete absolvovať v lete, musíte sa pripraviť na púštne podmienky – horúčavu, suchý a prašný vietor a teploty vysoko nad 40oC. Na rozlohe 28,6 ha je sprístupnené obrovské množstvo skamenených stromov, ktoré v minulosti vytvorili neporušený lesný ekosystém. Nikde na svete nie je objavených toľko kmeňov stromov a obzvlášť nie v stojatej polohe. Každého návštevníka uchváti neobyčajná skladba farebných kombinácií, ktorá prirodzene zdobí skamenené stromy, či pravosť pravekých kmeňov, na ktorých sa zachoval každučký detail. Stojace a ležiace stromy sú roztrúsené po celom okolí, pričom najväčší ležiaci dosahuje dĺžku 22 m a najvyšší stojaci kmeň sekvoje so svojimi 7 metrami je zároveň najvyšším v celej Európe.

V čom tkvie tajomstvo úspechu geoparku, ktorý sa nachádza na pomerne odľahlom ostrove v Egejskom mori?

1. funkčný manažment – základom manažmentu je fungovanie geoparku pod „strechou“ múzea, prepojenie aktivít a záujmov múzea s aktivitami geoparku;

2. prepracovaný marketing – neustála prezentácia geoparku na rôznych úrovniach doma a v zahraničí – množstvo článkov, rôznych propagačných materiálov, informačné značenie po celom ostrove Lesbos. Ako zaujímavá inšpirácia slúži dohoda medzi geoparkom a Múzeom olivového oleja v dedinke Aghia Paraskevi nachádzajúcej sa v inej časti ostrova – pri návšteve geoparku dostanete brožúrky a informácie o múzeu olivového oleja a naopak v múzeu olivového oleja vás zahrnú informáciami o geoparku;

3. zosieťovanie miestnych podnikateľov a živnostníkov, služby a výrobky ktorých sú využiteľné pre geopark – ubytovacie a stravovacie služby, výroba produktov z miestnych surovín;

4. predaj produktov od miestnych výrobcov v priestoroch múzea;

5. aktívna účasť v Európskej a Globálnej sieti geoparkov. Riaditeľ geoparku Prof. Nickolas Zouros je okrem riaditeľovania múzea a geoparku aj profesorom na Egejskej univerzite v Mytilini a podpredsedom Európskej siete geoparkov;

6. realizácia a participácia v mnohých medzinárodných a cezhraničných projektoch a programoch (INTERREG IIIc, LEADER+);

7. prepracovaný program aktivít geoparku v letnej turistickej sezóne a mimo sezónu, kedy sa zameriavajú hlavne na edukačné programy pre školákov a študentov, ktorí sem prichádzajú z celého Grécka a rozmanité workshopy a semináre na tému geoturizmu, geokonverzácie, či geomanažmentu určené pre pracovníkov manažmentov európskych geoparkov. V tomto období sú dvere geoparku aj pre študijné pobyty vedeckých pracovníkov;

V súčasnej dobe sa už aj slovenské geoparky pomaly pripravujú na kandidatúru do Európskej siete geoparkov. Návšteva vyššie opísaného geoparku by bola pre nich veľmi významnou inšpiráciou a načerpaním užitočných skúseností.

Ing.Ivona Cimermanová, SAŽP Banská Bystrica

Fotogaléria z geoparku: