Geopark Malé Karpaty

Home / Geopark Malé Karpaty

 

Koncepcia geoparku vychádza z tvorby jednotlivých geomontánnych oblastí, ktoré hoci budú vystupovať autonómne, budú tvoriť jednotný celok – geopark. Faktorom, ktorý významným spôsobom napomôže realizácii projektu „Geopark Malé Karpaty“ je existencia veľkého množstva záujmových skupín, organizácií a občianskych združení, ktoré sa aktívne podieľajú na realizácií aktivít v oblasti turizmu a propagácii geovied v záujmovej oblasti. Našou snahou je tieto subjekty spojiť do vzájomnej kooperácie s cieľom realizácie spoločného projektu.

 

Geomontánne oblasti Geoparku Malé Karpaty:
1.Sandbersko–pajštúnska geomontánna oblasť
2.Geomontánna oblasť Bratislava
3.Geomontánna oblasť Pezinok
4.Geomontánna oblasť Modra
5.Geomontánna oblasť Trstín
6.Geomontánna oblasť Pernek

 

Rozloha geoparku: jadrové územie 1 199 km2, perspektívne rozšírenie o 463 km2
Ochrana geoparku: CHKO Malé Karpaty
Geomontánne oblasti: 6
Prezentované tematiky: geológia, montanistika, cestovný ruch
Geologická charakteristika: neovulkanity

 

Kontakty

Web stránky: www.geoparkmalekarpaty.sk

Kontaktná adresa

Geopark Malé Karpaty
Kukučínova 617/5, 902 01 Pezinok
tel.: +421 905 739 452
E-mail: info@geoparkmalekarpaty.sk
facebook: geopark Malé Karpaty