Geotopy Banskoštiavnického geoparku – vulkanizmus a stavba územia

Home / Geotopy Banskoštiavnického geoparku – vulkanizmus a stavba územia

Pri príležitosti rokovania zástupcov národných komisií geoparkov krajín V4 v historických priestoroch Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici bola predstavená odborná, populárno-náučná publikácia Geotopy Banskoštiavnického geoparku – vulkanizmus a stavba územia.

Publikácia vznikla spoluprácou autorov zo Slovenskej agentúry životného prostredia a Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Prostredníctvom prehľadných popisov, doplnených názornými grafickými a mapovými ilustráciami, predstavuje geotopy, ktoré vzbudzujú u čitateľa túžbu navštíviť danú lokalitu. Záverečná časť publikácie obsahuje zhrnutie poznatkov o stavbe výnimočného, impozantného Štiavnického stratovulkánu. To umožňuje pochopiť zložitosť geologickej stavby dotknutého územia z pohľadu vývoja v dávnej minulosti, ako aj stavu v súčasnosti.

Mapa Geotopy Banskoštiavnického Geoparku