Usmernenie Medzirezortnej komisie Siete geoparkov SR

Home / Usmernenie Medzirezortnej komisie Siete geoparkov SR

Usmernenie Medzirezortnej komisie Siete geoparkov Slovenskej republiky k procesu začlenenia potenciálnych území do Siete geoparkov Slovenskej republiky, k procesu prehodnotenia členstva v Sieti geoparkov Slovenskej republiky a k procesu začlenenia geoparkov do Siete Európskych geoparkov a do Siete globálnych geoparkov UNESCO.

Na stiahnutie: Usmernenie Medzirezortnej komisie Siete geoparkov SR