Odborné časopisy

Home / Odborné časopisy

Newsletter Slovenskej komisie pre UNESCO
januar- apríl 2024

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve
č. 4 / 2023 Montanrevue

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve
č. 3 / 2023 Montanrevue

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve
č. 2 / 2023 Montanrevue

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve
č. 1 / 2023 Montanrevue

Newsletter Slovenskej komisie pre UNESCO
august – november 2023

Newsletter Slovenskej komisie pre UNESCO
apríl – júl 2023

Newsletter Slovenskej komisie pre UNESCO
január – marec 2023

Newsletter Slovenskej komisie pre UNESCO
október – december 2022

Newsletter Slovenskej komisie pre UNESCO
august – október 2022

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve

č. 2 / 2022 Montanrevue

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve

č. 1 / 2022 Montanrevue

Newsletter Slovenskej komisie pre UNESCO
január – marec 2022

Newsletter Slovenskej komisie pre UNESCO
október – december 2021

Montanrevue – Geoparky na Slovensku IV.: Geopark Malé Karpaty

č.4/2021 Montanrevue

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve

č. 4 / 2021 Montanrevue

Montanrevue – Geoparky na Slovensku III.: Banskoštiavnicý geopark

č.3/2021 Montanrevue

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve

č. 3 / 2021 Montanrevue

Montanrevue – Geoparky na Slovensku II.: Banskobystrický geopark

č.2/2021 Montanrevue

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve

č.2 /2021 Montanrevue

Newsletter Slovenskej komisie pre UNESCO
júl – september 2021

Newsletter Slovenskej komisie pre UNESCO
apríl – jún 2021

Montanrevue – Geoparky na Slovensku I.: Novohrad-Nógrád geopark

č.1/2021 Montanrevue

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve

č. 1 / 2021 Montanrevue

Newsletter Slovenskej komisie pre UNESCO
január – marec 2021

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve

č. 4 / 2020 Montanrevue

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve

č. 3 / 2020 Montanrevue

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve

č. 2 / 2020 Montanrevue

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve

č. 1 / 2020 Montanrevue

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve

č. 4 / 2019 Montanrevue

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve

č. 3 / 2019 Montanrevue

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve

č. 2 / 2019 Montanrevue

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve

č. 1 / 2019 Montanrevue

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve

č. 4 / 2018 Montanrevue

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve

č. 3 / 2018 Montanrevue

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve

č. 2 / 2018 Montanrevue

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve

č. 1 / 2018 Montanrevue

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve

č. 4 / 2017 Montanrevue

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve

č. 3 / 2017 Montanrevue

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve

č. 2 / 2017 Montanrevue

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve

č. 1 / 2017 Montanrevue

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve

č. 4 / 2016 Montanrevue

Mente et Malleo – spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti

č. 1 / 2017 Mente et Malleo

Mente et Malleo – spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti

č. 1 / 2016 Mente et Malleo

Odborný časopis Slovenského zväzu výrobcov kameniva

č. 1 / 2015 Sú lomy aj pre turistov?

Vedecky recenzovaný časopis pre odborové didaktiky prírodovedných predmetov a matematiky – Scienta in educatione

Geoparky – potenciál pre exteriérovú výučbu predmetov Geografia a Biológia