Propagačné a prezentačné materiály

Home / Propagačné a prezentačné materiály

Banskobystrický geopark

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2023

Banská Štiavnica geopark

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2023

Európska a globálna sieť geoparkov

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2023

Geopark Malé Karpaty

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2023

Novohrad – Nógrád

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2023

Sieť geoparkov slovenskej republiky

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2023

Geopark Zemplín

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2023

Sprievodca geoparkom Zemplín – Prvohory
Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2023

Sprievodca geoparkom Zemplín – Druhohory
Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2023

Sprievodca geoparkom Zemplín – Treťohory
Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2023

Sprievodca geoparkom Zemplín – Štvrtohory
Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2023

 

Geopark Zemplín

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2023

 

Sprievodca geoparkom Zemplín

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2023

 

 

Geológia územia Banskobystrického geoparku

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2023

 

 

Banskobystrický geopark – Minerály I.

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2023

 

 

Banskobystrický geopark – Minerály II.

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2023

 

 

Banskobystrický geopark – Minerály III.

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2023

 

 

Banskobystrický geopark

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2023

 

 

Banskoštiavnický geopark

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2023

 

 

Geopark Malé Karpaty

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2023

 

 

Novohrad-Nógrád UNESCO globálny geopark

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2023

 

geopark

 

Skameneliny Malých Karpát – Vybrané lokality a skameneliny I.

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2023

 

 

Minerály Malých Karpát – Vybrané minerály I.

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2023

 

 

Skameneliny Malých Karpát – Všeobecná Zoopaleontológia

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2023

 

 

Geodiverzita – Tichý spoločník Biodiverzity

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2023

 


Pôda malých karpát – na hranici svetov

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2023

 

Významné lokality Banskobystrického geoparku

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2021

 

Významné lokality Banskobystrického geoparku v Banskobystrickej geomontánnej oblasti

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2021

 

Významné lokality Banskobystrického geoparku v Badínsko-tajovskej geomontánnej oblasti

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2021

 

Významné lokality Banskobystrického geoparku v Brusniansko-bukoveckej geomontánnej oblasti

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2021

 

Významné lokality Banskobystrického geoparku v Ponicko-ľubietovskej geomontánnej oblasti

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2021

 

Významné lokality Banskobystrického geoparku v Starohorsko-špaňodolinskej geomontánnej oblasti

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2021

 

Poster geoparkov Slovenskej republiky

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019

 

Poster geoparkov Slovenskej republiky(HU)

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019

 

 

Vybrané náučné chodníky Banskobystrického geoparku

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2018

 

 

Vybrané náučné chodníky Banskoštiavnického geoparku

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2018

 

 

Vybrané náučné chodníky Novohrad-Nógrád geoparku

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2018

 

Mapa Banskobystrického geoparku

Vydala: CBS spol, s.r.o. 2017

 

Informačný leták Geoparku Malé Karpaty

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2021

 

Informačný leták Geoparku Malé Karpaty (HU)

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2021

 

Informačný leták Geoparku Novohrad-Nógrád

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2017

 

Informačný leták Geoparku Novohrad-Nógrád (HU)

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019

 

Informačný leták Banskoštiavnickeho geoparku

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2017

 

Informačný leták Banskoštiavnickeho geoparku (HU)

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019

 

Informačný leták Banskobystrického geoparku

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2017

 

Informačný leták Banskobystrického geoparku (HU)

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019

 

Plagát geoparkov Slovenskej republiky

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2017

 

Geoparky Slovenskej republiky

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2016

 

Informačný leták Banskobystrického geoparku

Vydal: Banskobystrický geomontánny park, 2015

 

Geoparky a Slovenská agentúra životného prostredia

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2013

 

Informačný panel č.1 Banskobystrického geomontánneho parku

Vydal: Banskobystrický geomontánny park v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia, 2005

 

Informačný panel č.2 Banskobystrického geomontánneho parku

Vydal: Banskobystrický geomontánny park v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia, 2005

 

Informačný panel č.3 Banskobystrického geomontánneho parku

Vydal: Banskobystrický geomontánny park v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia, 2005

 

Informačný panel č.4 Banskobystrického geomontánneho parku

Vydal: Banskobystrický geomontánny park v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia, 2005