Propagačné a prezentačné materiály

Home / Propagačné a prezentačné materiály

Informačný leták Geoparku Malé Karpaty (SJ)

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2021

Informačný leták Geoparku Malé Karpaty (AJ)

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2021

Informačný leták Geoparku Malé Karpaty (NJ)

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2021

Informačný leták Geoparku Malé Karpaty (HU)

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2021

Poster geoparkov Slovenskej republiky(SJ)

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019

Poster geoparkov Slovenskej republiky(AJ)

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019

Poster geoparkov Slovenskej republiky(NJ)

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019

Poster geoparkov Slovenskej republiky(HU)

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019

Vybrané náučné chodníky Banskobystrického geoparku

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2018

Vybrané náučné chodníky Banskoštiavnického geoparku

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2018

Vybrané náučné chodníky Novohrad-Nógrád geoparku

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2018

Geoturizmus v Banskobystrickom regióne (AJ)

Vydal: Banskobystrický geomontánny park, 2017

Geoturizmus v Banskobystrickom regióne (NJ)

Vydal: Banskobystrický geomontánny park, 2017

Mapa Banskobystrického geoparku

Vydala: CBS spol, s.r.o. 2017

Plagát geoparkov Slovenskej republiky

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2017

Informačný leták Geoparku Novohrad-Nógrád (SJ)

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2017

Informačný leták Banskoštiavnickeho geoparku (SJ)

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2017

Informačný leták Banskobystrického geoparku (SJ)

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2017

Informačný leták Geoparku Novohrad-Nógrád (AJ)

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2017

Informačný leták Banskoštiavnickeho geoparku (AJ)

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2017

Informačný leták Banskobystrického geoparku (AJ)

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2017

Informačný leták Geoparku Novohrad-Nógrád (NJ)

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019

Informačný leták Banskoštiavnickeho geoparku (NJ)

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019

Informačný leták Banskobystrického geoparku (NJ)

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019

Informačný leták Geoparku Novohrad-Nógrád (HU)

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019

Informačný leták Banskoštiavnickeho geoparku (HU)

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019

Informačný leták Banskobystrického geoparku (HU)

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019

Geoparky Slovenskej republiky

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2016

Informačný leták Banskobystrického geoparku

Vydal: Banskobystrický geomontánny park, 2015

Geoparky a Slovenská agentúra životného prostredia

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2013

Informačný panel č.1 Banskobystrického geomontánneho parku

Vydal: Banskobystrický geomontánny park v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia, 2005

Informačný panel č.2 Banskobystrického geomontánneho parku

Vydal: Banskobystrický geomontánny park v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia, 2005

Informačný panel č.3 Banskobystrického geomontánneho parku

Vydal: Banskobystrický geomontánny park v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia, 2005

Informačný panel č.4 Banskobystrického geomontánneho parku

Vydal: Banskobystrický geomontánny park v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia, 2005