Študijná cesta v geoparkch Českej republike a Poľsku

Home / Študijná cesta v geoparkch Českej republike a Poľsku

Slovenská agentúra životného prostredia zrealizovala v termíne od 14. do 18. októbra 2019 v územiach Národného geoparku Podbeskydí (Štramberk), Národného geoparku Železné hory (Chrudim), Globálneho geoparku UNESCO Český ráj (Turnov) a Geoparku Góry i Pogórze Kaczawskie (Dobków) študijnú cestu s názvom Posilňovanie medzinárodnej spolupráce medzi etablovanými a vznikajúcimi geoparkmi Slovenskej republiky s geoparkmi v Českej republike a Poľsku“.

Cieľom študijnej cesty bolo posilniť národnú spoluprácu medzi etablovanými geoparkmi SR (Novohrad-Nógrád geopark, Banskoštiavnický geopark, Banskobystrický geopark) a vznikajúcimi geoparkmi SR (Zemplínsky geopark, Malokarpatský geopark), ako aj medzinárodnú spoluprácu s geoparkmi v Českej republike a Poľsku so zameraním sa na príklady dobrej praxe, realizácie pozitívnych projektov samospráv, príklady spolupráce samospráv, správ chránených území, tretieho sektora a samotných obyvateľov.

Správa zo študijnej cesty