Globálna sieť geoparkov

Home / Globálna sieť geoparkov

V roku 2001 Európska sieť geoparkov podpísala s Divíziou vied o Zemi UNESCO dohodu o spolupráci, ktorá neskôr v roku 2004 vyústila do podpísania Madonieskej deklarácie a samotného vzniku Globálnej siete geoparkov (Global Geopark Networks – GGN). Sekretariátom tejto siete sa stala Division of Ecological and Earth Sciences UNESCO v Paríži. Na základe týchto dohôd je aplikované pravidlo, že územie zaradené do Európskej siete geoparkov (EGN) sa stáva členom GGN.

K decembru 2021 má GGN 177 členov z 48 členských krajín, z 5 kontinentov (Európa 87, Ázia 67, Afrika 2, Severná Amerika 8, Južná Amerika 5)

Web stránky globálnej siete: www.globalgeopark.org

Mapka členov GGN: