Globálna sieť geoparkov

Home / Globálna sieť geoparkov

V roku 2001 Európska sieť geoparkov podpísala s Divíziou vied o Zemi UNESCO dohodu o spolupráci, ktorá neskôr v roku 2004 vyústila do podpísania Madonieskej deklarácie a samotného vzniku Globálnej siete geoparkov (Global Geopark Networks – GGN). Sekretariátom tejto siete sa stala Division of Ecological and Earth Sciences UNESCO v Paríži. Na základe týchto dohôd je aplikované pravidlo, že územie zaradené do Európskej siete geoparkov (EGN) sa stáva členom GGN.

K aprílu 2021 má GGN 169 členov z 44 členských krajín, z 5 kontinentov (Európa 74, Ázia 57, Afrika 2, Severná Amerika 5, Južná Amerika 2)

Web stránky globálnej siete: www.globalgeopark.org

Mapka členov GGN:

Vysvetlivky k mape (číslovaný zoznam geoparkov zoradený podľa vzniku členstva v GGN)

Nové UNESCO global geoparky v roku 2018

Abecedný zoznam členov GGN:

Austria

Belgium

Brazil

Canada

China

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Germany/Poland

Greece

Hungary

Hungary-Slovakia

Iceland

Indonesia

Iran

Ireland, Republic of/Northern Ireland

Ireland,Republic of

Italy

Japan

Korea

Malaysia

Mexico

Morocco

Netherlands

Norway

Portugal

Rumania

Slovenia

Slovenia-Austria

Spain

Tanzania

Thailand

Turkey

United Kingdom

Uruguay

Vietnam