Novohrad-Nógrád UNESCO globálny geopark

Home / Novohrad-Nógrád UNESCO globálny geopark

Novohrad–Nógrád UNESCO globálny geopark zahŕňa územie 28 obcí na slovenskej strane (južné časti okresov Rimavská Sobota, Lučenec) a 64 obcí na maďarskej strane (severná časť Novohradskej župy).

Na jeho území sa nachádza Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina a Chránené územie TK Karancs Medves. Obe chránené územia boli vyhlásené v roku 1990 predovšetkým za účelom ochrany, zachovania a náučno-vedeckého využitia najmladších sopečných štruktúr v oboch štátoch. Vďaka relatívne mladému geologickému veku, ako aj variabilnosti vulkanických štruktúr, sú tieto územia vhodne využiteľné nielen pre vedecký výskum, ale aj na náučné účely pre širší okruh záujemcov.

Projekt naštartoval ideovým zámerom v roku 2003, ktorý bol v rokoch 2006 – 2007 rozpracovaný do komplexnej priestorovej a rozvojovej štúdie rozvoja geoparku na území dvoch štátov. V roku 2008 vznikli v obidvoch štátoch združenia, ktoré podpísali medzi sebou Memorandum o spolupráci a začali budovať spoločný manažment územia a pripravovať sa na vstup do Európskej a Globálnej siete geoparkov. Ich snaha bola dovŕšená v roku 2010, kedy sa stali 37. členom Európskej siete geoparkov a 66. členom Globálnej siete geoparkov. V roku 2014, 2018 a 2022 úspešne obhájili svoje členstvo v obidvoch sieťach.

Rozloha geoparku: spolu 1.578 km2, z toho SR 336 km2, MR 1.251 km2
Ochrana geoparku: CHKO Cerová vrchovina (SR), NP Bükk (MR)
Počet geotopov: spolu 76, z toho v SR 32, MR 44
Prezentované tematiky: geológia, ochrana prírody, história, ľudová kultúra
Geologická charakteristika: neovulkanity

Kontakty

Web stránky: www.nogradgeopark.eu, www.filakovo.sk

Kontaktná adresa

Geopark Novohrad-Nógrád, z.p.o.
Podhradská 1985/14, 986 01 Fiľakovo, SR
e-mail: MR: info@nogradgeopark.eu
SR: geopark.filakovo@gmail.com
GPS súradnice: 48.271854, 19.824056
facebook: geoparknnmedvešský fotomaratón

Nógrádi Geopark Nonprofit Kft.
Múzeum tér 1, 3100 Salgótarján, MR

Sprievodcovské služby

poskytované v Novohradskom turisticko-informačnom centre
Podhradská 1985/14, 986 01 Fiľakovo

Informácie

Novohradské turisticko-informačné centrum
Podhradská 1985/14, 986 01 Fiľakovo
tel.: +421 47 4382016, +421 918 994481, fax: +421 47 4382016
e-mail: ntic@hradfilakovo.sk