GGN sa stalo súčasťou UNESCO a mení sa na UNESCO Global Geoparks

Home / GGN sa stalo súčasťou UNESCO a mení sa na UNESCO Global Geoparks

Členské štáty organizácie UNESCO (195) svojim rozhodnutím na konferencii UNESCO’s General Conference, konanej v Paríži od 3. do 18. novembra ratifikovali vytvorenie novej značky UNESCO Global Geoparks.
Cieľom UNESCO Global Geoparks je zvyšovať povedomie o geodiverzite okolo nás, propagovať dobré príklady z oblasti ochrany prírody, vzdelávania či zodpovedného využívania krajiny za účelom turzimu. Tento nový branding kompletizuje formalizuje dlhoročnú spoluprácu UNESCA a Globálnej siete geoparkov, ktorá začala v roku 2001. Globálna sieť geoparkov sa odvtedy rozrástla na 140 členov s celosvetovým zastúpením a stala sa tak dôležitým nástrojom UNESCA, ako podporovať a viesť členské štáty k zachovaniu prírodného a geologického dedičstva.
Zdroj: Unesco.org