Kontakty

Home / Kontakty

Ministerstvo životného prostredia SR

MŽP SR – Sekcia geológie a prírodných zdrojov
Bukurešťská 4, 811 04 Bratislava

 

Slovenská agentúra životného prostredia

SAŽP – Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce 
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Ing. Patrik Pachinger
patrik.pachinger@sazp.sk
tel.: +421 48 4374204