Geopark

Geopark bezeichnet ein Gebiet, das eine oder mehrere Orte von wissenschaftlicher Bedeutung nicht nur aus geologischer Sicht, sondern auch unter dem Gesichtspunkt seiner archäologischen, wirtschaftlichen oder kulturellen Besonderheiten von europäischer Bedeutung enthält.

Vyšlo nové číslo odborného časopisu o baníctve a bansko-historickom dedičstve – Montanrevue
16. OKTÓBRA 2020

Dňa 11. septembra sa poradný orgán ministra životného prostredia „Medzirezortná komisia Siete geoparkov SR“ uzniesol na prijatí Geoparku Malé Karpaty do Siete geoparkov SR a oficiálnom udelení dekrétu „Geopark Slovenskej republiky“.
12. OKTÓBRA 2020

Banské štôlne v Ľubietovej skrývajú svetový unikát
28. SEPTEMBRA 2020

Z finančných prostriedkov Environmentálneho fondu, Programu obnovy dediny 2020 bola v katastrálnom území obce Štiavnické Bane vybudovaná nová náučno-turistická trasa Banskoštiavnického geoparku “ŠB-01 Farárova hôrka – Richňava”…
10. SEPTEMBRA 2020

Krst knihy KVETY BANÍ – minerály stredoslovenskej banskej oblasti
10. SEPTEMBRA 2020

UNESCO schválilo vymenovanie 15 nových globálnych geoparkov
13. JÚLA 2020

Vyšlo nové číslo odborného časopisu o baníctve a bansko-historickom dedičstve – Montanrevue
13. JÚLA 2020

Pezinský Permoník
11. JÚNA 2020

Vyšiel nový magazín Európskej siete geoparkov (č. 17)
8. JÚNA 2020

Vyšlo nové číslo odborného časopisu o baníctve a bansko-historickom dedičstve – Montanrevue
2. JÚNA 2020

Vyšiel nový newsletter Globálnej siete geoparkov (č. 3/2019)
25. Máj 2020

Európska sieť geoparkov oslavuje 20 rokov 
7. APRÍLA 2020

Vyšiel nový magazín Európskej siete geoparkov
7. APRÍLA 2020

Všetky pracoviská SAŽP sú od 17. marca pre verejnosť uzavreté 
17. MARCA 2020

Vyšlo nové číslo odborného časopisu o baníctve a bansko-historickom dedičstve – Montanrevue
31. JANUÁRA 2020

Enviromagazín č.6/2019 – Učíme sa aj v geoparkoch našich susedov
23. JANUÁRA 2020

Neuer Newsletter des Globalen Geopark-Netzwerks (Nr. 1,2/2019) wurde veröffentlicht
13. NOVEMBRA 2019

Studienreise in die tschechischen und polnischen Geoparks
12. NOVEMBRA 2019

Es wurden Flugblätter und Poster zu den slowakischen Geoparks veröffentlicht
11. OKTÓBRA 2019

Neuer Newsletter des Europäische Geopark-Netzwerks (Nr. 15/2018) wurde veröffentlicht
2. OKTÓBRA 2019

Ausgewählte Lehrpfade der slowakischen Geoparks
2. OKTÓBRA 2019

Information zur Umsetzung des aktualisierten Konzepts von Geoparks in der SR
22. AUGUST 2019

Woche der europäischen Geoparks in der Slowakei 2019
2. AUGUST 2019

Neue Ausgabe der Fachzeitschrift Montanrevue für Bergbau und Bergbau-historisches Erbe wurde veröffentlicht
31. JULI 2019

Newsletter der Slowakischen Umveltagentur – Woche der europäischen Geoparks
29. JULI 2019

Enviromagazin Nr.3/2019 –  Die SAZP unterstützte die European Geoparks Week in der Slowakei
22. JULI 2019

Neuer Newsletter des Europäische Geopark-Netzwerks (Nr. 14/2018) wurde veröffentlicht
3. JULI 2019

Neue Ausgabe der Fachzeitschrift Montanrevue für Bergbau und Bergbau-historisches Erbe wurde veröffentlicht
23. MAI 2019

Geschichte Banska Stiavnica
16. APRIL 2019

Neuer Newsletter des Globalen Geopark-Netzwerks (Nr. 3/2018) wurde veröffentlicht
11. APRIL 2019

Neuer Newsletter des Europäische Geopark-Netzwerks (Nr. 13/2018) wurde veröffentlicht
24. JANUAR 2019

Neue Ausgabe der Fachzeitschrift Montanrevue für Bergbau und Bergbau-historisches Erbe wurde veröffentlicht
14. JANUAR 2019

Neue globale Geoparks der UNESCO im Jahr 2018 (Video)
20. DEZEMBER 2018

Neuer Newsletter des Globalen Geopark-Netzwerks (Nr. 2/2018) wurde veröffentlicht
20. DEZEMBER 2018

Neue Ausgabe der Fachzeitschrift Montanrevue für Bergbau und Bergbau-historisches Erbe wurde veröffentlicht
13. SEPTEMBER 2018

Woche der Europäischen Geoparks in der Slowakei 2018
27. JUNI 2018