Odborné časopisy

Home / Odborné časopisy

 

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve

č. 4 / 2019 Montanrevue

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve

č. 3 / 2019 Montanrevue

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve

č. 2 / 2019 Montanrevue

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve

č. 1 / 2019 Montanrevue

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve

č. 4 / 2018 Montanrevue

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve

č. 3 / 2018 Montanrevue

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve

č. 2 / 2018 Montanrevue

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve

č. 1 / 2018 Montanrevue

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve

č. 4 / 2017 Montanrevue

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve

č. 3 / 2017 Montanrevue

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve

č. 2 / 2017 Montanrevue

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve

č. 1 / 2017 Montanrevue

Odborný časopis o baníctve a bansko – historickom dedičstve

č. 4 / 2016 Montanrevue

 

Mente et Malleo – spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti

č. 1 / 2017 Mente et Malleo

Mente et Malleo – spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti

č. 1 / 2016 Mente et Malleo

 

Odborný časopis Slovenského zväzu výrobcov kameniva

č. 1 / 2015 Sú lomy aj pre turistov?

 

Vedecky recenzovaný časopis pre odborové didaktiky prírodovedných predmetov a matematiky – Scienta in educatione

Geoparky – potenciál pre exteriérovú výučbu predmetov Geografia a Biológia