Týždeň Európskych geoparkov 2022

Home / Týždeň Európskych geoparkov 2022

Týždeň Európskych geoparkov 2022 v Slovenskej akadémii vied: Výstava geoparky a geoturizmus na Slovensku

Slovenská akadémia vied, Slovenská agentúra životného prostredia, Medzirezortná komisia Siete geoparkov Slovenskej republiky a Geopark Malé Karpaty pri príležitosti konania environmentálno-edukačného podujatia Týždeň európskych geoparkov pripravujú v areáli SAV v Bratislave – Patrónke pred Aulou SAV, tematickú výstavu “Geoparky a geoturizmus na Slovensku“.

Cieľom výstavy je zvýšiť environmentálne povedomie širokej laickej a odbornej verejnosti o územných, prírodných, archeologických a kultúrno-historických fenoménoch geoparkov Slovenska, zaradených do siete geoparkov Slovenska. Výstava má ambíciu predstaviť geoparky ako živý, pestrý a premenlivý prírodný fenomén s pochopením poznávania prírody cez zrozumiteľné vysvetlenie prírodných javov. Výstava zároveň ilustruje dlhodobo fungujúcu odbornú spoluprácu medzi SAV, SAŽP a MkSG SR, ktoré majú vedúce postavenie pri podpore budovania a rozvoja takýchto nielen geologicky významných území. Výstava bude voľne prístupná verejnosti od 31. mája 2022 do 10. júna 2022.

V súčasnosti sú na Slovensku zaradené do siete geoparkov SR štyri prevádzkované geoparky:  Novohrad – Nógrád UNESCO geopark, Banskoštiavnický geopark, Banskobystrický geopark a Geopark Malé Karpaty