Deň geodiverzity v Banskoštiavnickom geoparku

Home / Deň geodiverzity v Banskoštiavnickom geoparku

Pri príležitosti vyhlásenia Medzinárodného dňa geodiverzity na 41. generálnej konferencii UNESCO v roku 2021, zorganizovala Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Banskoštiavnickým geoparkom 13. októbra 2022 „Deň geodiverzity v Banskoštiavnickom geoparku“. Podujatie bolo podporené realizovaním terénnej exkurzie s fundovanými odborníkmi, vedenej po náučno-turistickej trase Farárova hôrka – Richňava so zameraním sa na zvýšenie povedomia verejnosti o problematike vzniku a vývoja Štiavnického stratovulkánu, montanistiky v priestore Štiavnických Baní a Piargského vodohospodárskeho systému s fáraním do Hornej Bakomi štôlne. Exkurziu obohatili aj interaktívne prezentácie 3D modelu Štiavnického stratovulkánu v priestoroch OÚ Štiavnické Bane, ako aj v zážitkovej expozícii „Cesta v čase“ v Banskej Štiavnici, kde sme sa pomocou moderných technológií preniesli do 18. storočia a dozvedeli sa mnoho zaujímavostí o histórii baníctva mesta Banská Štiavnica cez virtuálnu realitu, hologramy, či dotykové obrazovky.