II. Medzinárodný deň geodiverzity v Geoparku Malé Karpaty

Home / II. Medzinárodný deň geodiverzity v Geoparku Malé Karpaty

Medzinárodný deň geodiverzity pripadá na 6. októbra, no v Geoparku Malé Karpaty pripravili jeho zástupcovia tento rok rôzne edukačno-environmentálne aktivity trvajúce viac ako jeden týždeň.

Od 2. do 10. októbra bola téma geodiverzity a jej význam prezentovaná širokej laickej i odbornej verejnosti. Práve táto problematika môže spájať aj učebné osnovy viacerých vyučovacích predmetov, čo bolo cieľom prezentácie budúcim učiteľom biológie z Trnavskej univerzity (realizovanej v priestore Prírodného a banského skanzenu Budúcnosť).

Vrcholom osláv bolo slávnostné otvorenie náučno-turistického chodníka Pustá Ves – Klenová, síce v litologicky pomerne málo zaujímavom území ale s mimoriadnou geologickou pestrosťou. Konalo sa 7. októbra za účasti cca 100 ľudí, o. i. aj župana Trnavského samosprávneho kraja a riaditeľa Správy CHKO Malé Karpaty. Chodník má dĺžku 13,6 km, prevýšenie 304 metrov a 7 zastávok. Nachádzajú sa tu veľmi zaujímavé krasové javy, ale snáď jeho najzaujímavejším miestom je skalné mesto predstavujúce mimoriadny geomorfologický fenomén (https://geoparkmalekarpaty.sk/miesta/pusta-ves-klenova/). Chodník má 3 náučno-informačné tabule umiestnené na začiatku jeho trasy, pričom zvyšné zastávky sú tvorené len menšími stĺpmi s QR kódom z dôvodu zamedzenia rušivého vizuálneho smogu. Úvodná mapa chodníka zobrazuje aj prepojenie na staršie náučno-turistické chodníky v okolí a vytvára tak sieť záujmových bodov, ktoré môže návštevník objavovať. Už v týždni pred otvorením chodníka bolo realizovaných zástupcami geoparku niekoľko obhliadok tejto výnimočnej trasy, no v deň jeho slávnostného otvorenia, turistiku s odborným výkladom fundovaného geológa absolvovalo cca 60 ľudí, ktorí mali možnosť dozvedieť sa o skrytej kráse našej neživej prírody.

Publicita: