Propagačné a prezentačné materiály

Home / Propagačné a prezentačné materiály

Geoturizmus v Banskobystrickom regióne (AJ)

Vydal: Banskobystrický geomontánny park, 2017

Geoturizmus v Banskobystrickom regióne (NJ)

Vydal: Banskobystrický geomontánny park, 2017

Mapa Banskobystrického geoparku

Vydala: CBS spol, s.r.o. 2017

Plagát geoparkov Slovenskej republiky

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2017

Informačný leták Geoparku Novohrad-Nógrád (SJ)

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2017

Informačný leták Banskoštiavnickeho geoparku (SJ)

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2017

Informačný leták Banskobystrického geoparku (SJ)

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2017

Informačný leták Geoparku Novohrad-Nógrád (AJ)

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2017

Informačný leták Banskoštiavnickeho geoparku (AJ)

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2017

Informačný leták Banskobystrického geoparku (AJ)

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2017

Geoparky Slovenskej republiky

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2016

Informačný leták Banskobystrického geoparku

Vydal: Banskobystrický geomontánny park, 2015

Geoparky a Slovenská agentúra životného prostredia

Vydala: Slovenská agentúra životného prostredia, 2013

Informačný panel č.1 Banskobystrického geomontánneho parku

Vydal: Banskobystrický geomontánny park v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia, 2005

Informačný panel č.2 Banskobystrického geomontánneho parku

Vydal: Banskobystrický geomontánny park v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia, 2005

Informačný panel č.3 Banskobystrického geomontánneho parku

Vydal: Banskobystrický geomontánny park v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia, 2005

Informačný panel č.4 Banskobystrického geomontánneho parku

Vydal: Banskobystrický geomontánny park v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia, 2005