Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo Sieť geoparkov Slovenskej republiky

Home / Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo Sieť geoparkov Slovenskej republiky

Posledná aktualizácia: 12. decembra 2016
Ministerstvo životného prostredia SR dňa 9. 12. 2016 oficiálne udelilo dekréty trom geoparkom – Banskobystrickému, Banskoštiavnickému a cezhraničnému slovensko-maďarskému Novohrad-Nógrád geoparku. Týmto aktom vyhlásilo Sieť geoparkov SR.

Geoparky slúžia vo svete ako moderný nástroj cestovného ruchu a nového spôsobu využitia voľného času. Ich cieľom je aj podporovať regionálny rozvoj a starostlivosť o krajinu. „Envirorezort týmto krokom prispieva k napĺňaniu cieľov Agendy 2030, ale aj k zvyšovaniu povedomia spoločnosti o geoparkoch,“ vysvetlil štátny tajomník Norbert Kurilla, ktorý dekréty v mene rezortu odovzdal. „Našou snahou je podporovať vznik ďalších národných, ale aj cezhraničných geoparkov. Vytvorenie nových geoparkov, najmä v ekonomicky málo rozvinutých územiach, podnieti komplexný prístup k manažmentu, ochrane a prezentácii dedičstva Zeme v kombinácii s trvalo udržateľným a ekonomickým rozvojom, ktorý je založený na ekologicky šetrnom cestovnom ruchu.“ doplnil.

Podporu vzniku Siete geoparkov SR vyjadril aj tvorca vládnej koncepcie geoparkov Slovenskej republiky Jozef Klinda. „Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli ku vzniku geoparkov a som rád, že sa ustanovila táto sieť geoparkov, čím sme umožnili každému spoznávať prírodu, ktorú si musíme chrániť,“ uzavrel.

Cezhraničný slovensko-maďarský Novohrad-Nógrád geopark ako prvý geopark na Slovensku aj v Maďarsku prešiel v roku 2010 náročným nominačným procesom a stal sa jedným zo 120 území na svete, ktoré sa hrdia titulom Globálny geopark UNESCO.

Slovensko sa geoparkom systematicky venuje od roku 2008. Oficiálne vyhlásenie Siete geoparkov SR s jej logom a udelenie titulu „Geopark SR“ pre tri aktívne geoparky vyplýva z procesných pravidiel koncepcie geoparkov SR pre udelenie členstva v Sieti geoparkov SR a aktívne podporí novú iniciatívu UNESCO na území SR.

Odbor komunikácie MŽP SR

Tlačová správa