Medzinárodný intenzívny kurz „UNESCO Globálne geoparky a manažment ich geologického dedičstva“ – 7. – 17. 6. 2018 (Lesbos, Grécko)

Medzinárodný intenzívny kurz „UNESCO Globálne geoparky a manažment ich geologického dedičstva“ – 7. – 17. 6. 2018 (Lesbos, Grécko)