Bol zverejnený informačný leták „Geoturizmus v Banskobystrickom regióne“ v anglickom a nemeckom jazyku

Home / Novinky / Bol zverejnený informačný leták „Geoturizmus v Banskobystrickom regióne“ v anglickom a nemeckom jazyku

Bol zverejnený informačný leták „Geoturizmus v Banskobystrickom regióne“ v anglickom a nemeckom jazyku