Vyšlo Usmernenie Medzirezortnej komisie Siete geoparkov Slovenskej republiky k procesu začlenenia potenciálnych území do Siete geoparkov Slovenskej republiky, k procesu prehodnotenia členstva v Sieti geoparkov SR a k procesu začlenenia geoparkov do Siete Európskych geoparkov a do Siete globálnych geoparkov UNESCO

Home / Novinky / Vyšlo Usmernenie Medzirezortnej komisie Siete geoparkov Slovenskej republiky k procesu začlenenia potenciálnych území do Siete geoparkov Slovenskej republiky, k procesu prehodnotenia členstva v Sieti geoparkov SR a k procesu začlenenia geoparkov do Siete Európskych geoparkov a do Siete globálnych geoparkov UNESCO

Vyšlo Usmernenie Medzirezortnej komisie Siete geoparkov Slovenskej republiky k procesu začlenenia potenciálnych území do Siete geoparkov Slovenskej republiky, k procesu prehodnotenia členstva v Sieti geoparkov SR a k procesu začlenenia geoparkov do Siete Európskych geoparkov a do Siete globálnych geoparkov UNESCO