SAŽP v spolupráci s Banskobystrickým geomotánnym parkom usporiadala 23. 11. environmentálne vzdelávanie s témou: „Geoparky a ich úloha v regionálnom a miestnom rozvoji “

Home / Novinky / SAŽP v spolupráci s Banskobystrickým geomotánnym parkom usporiadala 23. 11. environmentálne vzdelávanie s témou: „Geoparky a ich úloha v regionálnom a miestnom rozvoji “

SAŽP v spolupráci s Banskobystrickým geomotánnym parkom usporiadala 23. 11. environmentálne vzdelávanie s témou: „Geoparky a ich úloha v regionálnom a miestnom rozvoji “