Mente et Malleo – Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti vydal: “Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca Otvoreného geologického kongresu Vysoké Tatry 2017.”

Home / Novinky / Mente et Malleo – Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti vydal: “Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca Otvoreného geologického kongresu Vysoké Tatry 2017.”

Mente et Malleo – Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti vydal: “Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca Otvoreného geologického kongresu Vysoké Tatry 2017.”