Týždeň európskych geoparkov v Novohrad-Nógrád geoparku bude prebiehať od 25. 5 do 10. 6. 2017

Home / Novinky / Týždeň európskych geoparkov v Novohrad-Nógrád geoparku bude prebiehať od 25. 5 do 10. 6. 2017

Týždeň európskych geoparkov v Novohrad-Nógrád geoparku bude prebiehať od 25. 5 do 10. 6. 2017