Pod záštitou Ing. Lászlóa Sólymosa ministra životného prostredia Slovenskej republiky, sa bude konať v dňoch 14. 6. až 17. 6. 2017 vo Vysokých Tatrách v Kongresovom Centre Slovenskej akadémie vied Academia, Stará Lesná “Otvorený geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a Českej geologickej spoločnosti”

Home / Novinky / Pod záštitou Ing. Lászlóa Sólymosa ministra životného prostredia Slovenskej republiky, sa bude konať v dňoch 14. 6. až 17. 6. 2017 vo Vysokých Tatrách v Kongresovom Centre Slovenskej akadémie vied Academia, Stará Lesná “Otvorený geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a Českej geologickej spoločnosti”

Pod záštitou Ing. Lászlóa Sólymosa ministra životného prostredia Slovenskej republiky, sa bude konať v dňoch 14. 6. až 17. 6. 2017 vo Vysokých Tatrách v Kongresovom Centre Slovenskej akadémie vied Academia, Stará Lesná “Otvorený geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a Českej geologickej spoločnosti”