Týždeň európskych geoparkov bude prebiehať od 20. 5. do 5. 6. 2016

Týždeň európskych geoparkov bude prebiehať od 20. 5. do 05. 6. 2016