Banskobystrický GEOPARK

Home / Banskobystrický GEOPARK

Hlavným predpokladom pre vznik projektu budovania geoparku bola existencia a využitie množstva geologických, montanistických a na nich nadväzujúcich ekologických fenoménov a historických pamiatok Banskej Bystrice a jej okolia. Ide hlavne o dve kľúčové geomontánne oblasti: Starohorsko-špaňodolinská a Ľubietovsko-ponická geomontánna oblasť. Projekt bol iniciovaný a pripravovaný za aktívnej spolupráce regionálnej, miestnej samosprávy, odborných inštitúcií na území mesta Banská Bystrica a zástupcov súkromného sektora. Geopark je manažovaný prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva.

Rozloha geoparku: jadrové územie 206,32 km2
Ochrana geoparku: Národný park Nízke Tatry (NAPANT)
Počet geotopov: 46
Prezentované tematiky: geológia, montanistika, ekológia
Geologická charakteristika: jadrové pohoria, neovulkanity

Kontakty

Web stránky: www.geoparkbb.sk

Kontaktná adresa

Banskobystrický geomontánny park
Nám. SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča
tel.: +421 905 258 945 , +421 905 234 256
E-mail: bbgmp@azet.sk, bbgmp@geoparkbb.sk
GPS súradnice : 48.767256, 19.274990
facebook: geoparkbb