GGN ist Teil der UNESCO geworden und wird zu UNESCO Global Geoparks

Home / GGN ist Teil der UNESCO geworden und wird zu UNESCO Global Geoparks

195 členských štátov organizácie UNESCO, svojim rozhodnutím zo 17. novembra 2015 ratifikovalo vytvorenie novej značky UNESCO Global Geoparks.
Na svojom zasadnutí o tom rozhodli členské štáty na konferencii UNESCO’s General Conference, ktorá sa konala v Paríži, od 3. do 18. novembra. Cieľom UNESCO Global Geoparks je zvyšovať povedomie o geodiverzite okolo nás, propagovať dobré príklady z oblasti ochrany prírody, vzdelávania či zodpovedného využívania krajiny za účelom turzimu. Tento nový branding kompletizuje formalizuje dlhoročnú spoluprácu UNESCA a Globálnej siete geoparkov, ktorá začala v roku 2001. Globálna sieť geoparkov sa odvtedy rozrástla na 120 členov s celosvetovým zastúpením a stala sa tak dôležitým nástrojom UNESCA, ako podporovať a viesť členské štáty k zachovaniu prírodného a geologického dedičstva.
Zdroj: Unesco.org