Ôsma medzinárodná konferencia GGN

Home / Ôsma medzinárodná konferencia GGN

Pravidelná výročná konferencia UNESCO siete globálnych geoparkov sa tento rok bude konať od 8. do 14. septembra 2018 na území talianskeho geoparku Adamello Brenta UNESCO Global Geopark v Madonna di Campiglio, v Taliansku. Hlavnou témou konferencie je: „Geoparky a trvaloudržateľný rozvoj“. Bližšie informácie o tom ako sa na konferenciu prihlásiť, ako aj o podrobnom programe konferecnie je možné získať na oficiálnych stránkach podujatia: 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON UNESCO GLOBAL GEOPARKS.